Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

OSS SG w Lubaniu. Odprawa szkoleniowa informatyków Straży Granicznej

W dniach 5 – 9 lutego w Obiekcie Szkoleniowym lubańskiego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Szklarskiej Porębie, zorganizowana została odprawa szkoleniowo-sprawozdawcza pionu łączności i informatyki Straży Granicznej z udziałem Kierownictwa Biura Łączności i Informatyki KGSG, naczelników wydziałów Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Graniczne oraz naczelników Wydziałów Łączności i Informatyki z oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Podczas odprawy, naczelnicy wydziałów BŁiI KGSG oraz naczelnicy WŁiI z oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej w swoich wystąpieniach przedstawili sprawozdania z realizacji zadań w 2017 roku oraz omówili główne zamierzenia na 2018 rok.

Przedmiotem odprawy było także podsumowanie głównych projektów informatycznych zrealizowanych w 2017 roku, omówienie działań związanych z rozbudową systemu telekomunikacyjnego, modernizacją systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego Straży Granicznej, rozwojem systemów radiokomunikacyjnych w kontekście integracji z EUROSUR, rozwojem platformy informatycznej Straży Granicznej i wdrożenia Krajowego Systemu Informatycznego PNR w Polsce. Zaprezentowana została aktualna sytuacja w zakresie Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami oraz przedstawiono plan naprawczy.
W trakcie spotkania zostały zaprezentowane także nowoczesne technologie do analizy danych i wizualizacji oraz plany w zakresie planowanych centralnych zakupów sprzętu teleinformatycznego oraz usług w 2018 roku.

Odprawa była również okazją do podziękowania za służbę w pionie łączności i informatyki obecnemu Zastępcy Komendanta COS SG w Koszalinie odpowiedzialnemu za sprawy logistyczne płk. SG Robertowi Kielarowi oraz Radcy BŁiI KGSG płk. SG Leonardowi Górowskiemu.

Płk SG Mariusz Kijowski podkreślił wkład Radcy w zakresie wprowadzenia Polski do Schengen. Płk SG Leonard Górowski, jako kierownik zespołu, był odpowiedzialny za wybudowanie systemu odpraw granicznych ZSE4, który był jednym z głównych warunków przystąpienia do strefy Schengen.

Na zakończenie odprawy Dyrektor Biura Łączności i Informatyki płk SG Mariusz Kijowski podziękował naczelnikom za zaangażowanie i wkład pracy w 2017 roku oraz wskazał główne kierunki działania pionu łączności i informatyki Straży Granicznej na 2018 roku.

Galeria zdjęć:

 

 Autor: OSS SG w Lubaniu