Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Lokalny Samorząd

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Związkowcy „Solidarności” z Castoramy z dyscyplinarką

Sklep Castoramy w Zgorzelcu

Castorama Polska zostało zwolniła dyscyplinarnie pod zarzutem rzekomego działania na szkodę firmy siedmiu z członków władz międzyzakładowej komisji NSZZ „Solidarność”. Do zwolnień doszło również w sklepie tej sieci w Zgorzelcu. Prezydium Komisji Krajowej uważa, że to łamanie Konstytucji RP i zapowiada zdecydowaną reakcję. Zwolnionych pracowników już poparła m.in  „Solidarność” KWB Turów. Protest w tej sprawie do władz Spółki, wystosował również Zarząd Jeleniogórski związku.

Zwolnienie nastąpiło 5 listopada. Spośród 10 członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Castorama Polska Sp. z o.o. dyscyplinarki otrzymało 7 osób (m.in. ze Zgorzelca, Kalisza, Słupska, Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego i Łodzi). Pozostałe prawdopodobnie też zostały zwolnione, ale z racji nieobecności nie dostarczono im wypowiedzeń.

Bezpośrednim powodem są wpisy na portalach społecznościowych, które w ocenie pracodawcy nawołują do krytyki jego działań i zdaniem zarządu Spółki działają na szkodę firmy, podważając jej dobre imię.

Castorama twierdzi, że rozwiązanie umowy o pracę było zgodnie z prawem.

– Działania te dotyczą osób, które ponoszą odpowiedzialność formalno-prawną za bezprawne działania wymierzone w dobre imię Castorama Polska i nie są one spowodowane prowadzeniem przez nich działalności związkowej informuje biuro prasowe spółki.

Podstawą zwolnienia był art. 52 (kodeksu pracy – przyp. red,) mówiący o możliwości rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Nie widzimy podstaw do przywrócenia do pracy – podaje Castorama.

Sprawą zajęło się obradujące w Gdańsku Prezydium Komisji Krajowej, które w swoim stanowisku uznało zwolnienie będących pod szczególną ochroną członków komisji, za rażące złamanie prawa i określiło działanie pracodawcy mianem szykanowania pracowników za prowadzenie działalności związkowej. Władze związku uważają, że Castorama w ten sposób łamie konstytucję, a przepisy o szczególnej ochronie przed zwolnieniem jest fikcją. Komisja Krajowa podkreśla, że to jawne szykanowanie pracowników za działalność związkową.

Żądamy natychmiastowego i bezwarunkowego przywrócenia bezprawnie zwolnionych do pracy na dotychczasowych stanowiskach i na dotychczasowych warunkach czytamy w stanowisku Prezydium.

Jednocześnie Prezydium zażądało wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do osób, które dopuściły się tak bezpardonowych antyzwiązkowych działań w tej firmie.

Naruszają one w sposób bezpośredni zarówno polskie prawo (w tym konstytucję), jak i prawo międzynarodowe – napisano w stanowisku.

Członkowie Prezydium zapowiedzieli udzielenie wszelkiego wsparcia zwolnionym, a także podjęcia wszelkich działań, w tym prawnych zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym.

Czy firma może zwolnić związkowca?

Zgodnie z ustawą z o związkach zawodowych, działacze związkowi pracujący w firmie podlegają szczególnej ochronie przeciw zwolnieniu. Związkowca można zwolnić jedynie pod warunkiem uzyskania przez pracodawcę zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, co w przypadku zwolnień z Castoramy nie miało miejsca. Warunek te nie dotyczy rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.

Autor: am/źródło: NSZZ „Solidarność”/PAP

Stanowisko Zarządu Regionu Jelniogórskiego NSZZ „Solidarność”

 

 

 

Leave a Reply