Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Zgorzeleccy celnicy udaremnili transport śmieci do Polski

Zatrzymany przez zgorzeleckich celników nielegalny transport odpadów komunalnych z Niemiec.

Funkcjonariusze Służby Celnej ze Zgorzelca udaremnili nielegalny transport odpadów do Polski. Ciężarówka została zatrzymana niedaleko przejścia granicznego w Jędrzychowicach.Transport odbywał się bez zgód odpowiednich władz i właściwej dokumentacji.

Do ujawnienia nielegalnego transportu doszło w piątek 8 czerwca, w pobliżu przejścia granicznego w Jędrzychowicach, gdzie patrol Czwartego Referatu Realizacji w Zgorzelcu z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, zatrzymał do kontroli zestaw samochodowy przewożący według dokumentacji odpady przeznaczone do dalszego przetwarzania. Nadawcą towaru była firma niemiecka, a odbiorcą firma z Żor w województwie śląskim. Celnicy przeprowadzili oględziny przewożonych odpadów. Było to 36 sprasowanych bel/pakietów o wadze blisko 24 ton. Całość wydzielała intensywny bardzo nieprzyjemny zapach.

Wątpliwości funkcjonariuszy wzbudził charakter odpadów oraz to, czy zostały prawidłowo zakwalifikowane i czy mogą być przywożone do Polski na podstawie przedstawionych dokumentów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdził przypuszczenia funkcjonariuszy ustalając, że do naszego kraju wwieziono odpady komunalne. Ponieważ ich transgraniczne przemieszczanie nie może odbywać się bez pisemnego zgłoszenia i zgody właściwych władz, transport zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Celnej był nielegalny.

Z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 183 § 4 kodeksu karnego, na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, transport wraz z dokumentacją zatrzymano do dalszego postępowania karnego. Zawiadomiono też Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Kierującego ukarano mandatem karnym z uwagi na naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Przypominamy, że nielegalny przywóz odpadów z zagranicy zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Autor: Izba Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu