Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Zadania zrealizowane w Gminie Lubań

Ubiegając się o objęcie stanowiska Wójta Gminy Lubań w roku 2010, jednym z głównych założeń mojego programu oraz celów, które temu przyświecały, była transparentność oraz zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości wchodzących w skład Gminy Lubań.

Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy, wykorzystując środki własne oraz pozyskane środki zewnętrzne udało się zrealizować szereg przedsięwzięć podnoszących standard życia w naszej Gminie.

Poniżej pragnę Państwu przedstawić najważniejsze zadania, które udało się nam wspólnie zrealizować w okresie dwóch pełnionych przez moją osobę kadencji:

KOŚCIELNIKI DOLNE

ROK

WYKONANE ZADANIA

KWOTA w zł

2011

budowa sieci wodociągowej

ok. 640.000

2012

1.przebudowa drogi dz. nr 123/1

2.oświetlenie odcinka drogi – zjazd z drogi wojewódzkiej w kierunku osiedla

ok. 160.000

ok. 15.000

2013

1.przebudowa odcinka sieci wodociągowej

2.wykonanie placu zabaw

ok. 69.000

ok. 45.000

2014

1.przebudowa odcinka sieci wodociągowej

2.budowa wiaty biesiadnej

ok. 59.000

ok. 70.000

2015

1.wykonanie ciągu komunikacyjnego k/boiska sportowego

2.budowa piłkochwytów

ok. 12.000

ok. 8.000

2016

1.przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

2.wykonanie oświetlenia – lampy solarne dz. nr 10

ok. 250.000

ok. 24.000

2017

budowa placu fitness

ok. 35.000

2018

1.wykonanie oświetlenia k/boiska sportowego i kładki

2.wykonanie oświetlenia do posesji nr 3

ok. 35.000

ok. 10.000

KOŚCIELNIK

ROK

WYKONANE ZADANIA

KWOTA w zł

2011

przebudowa drogi dz. nr 565

ok. 370.000

2012

1.odbudowa kładki Kościelnik – Kościelniki Dolne

2.nabycie gruntu i budynku pod świetlicą

ok. 180.000

ok. 225.000

2013

przebudowa przyłącza ciepłowniczego do sali gimnastycznej

ok. 60.000

2014

1.wykonanie oświetlenia drogowego

2.przebudowa i wyposażenie świetlicy

ok. 52.000

ok. 1.075.000

2015

1.przebudowa odcinka sieci wodociągowej

2.wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę szkoły

ok. 45.000

ok. 25.000

2016

przebudowa sieci wodociągowej

ok. 35.000

2017

wykonanie II etapu projektu na budowę przedszkola

ok. 5.000

2018

1.rozbudowa budynku szkolnego

2.wykonanie oświetlenia drogi dz. nr 667,670

ok. 740.000

ok. 53.000

MŚCISZÓW

ROK

WYKONANE ZADANIA

KWOTA w zł

2011

1.wykonanie oświetlenia – kolonia

2.modernizacja budynku świetlicy

ok. 16.000

ok. 60.000

2012

1.dalszy ciąg przygotowania dokumentacji na wodociągowanie

2.przebudowa drogi dz. nr 11 i 9/2

3.przebudowa drogi z 6-ma przepustami

4.oświetlenie drogi

ok. 80.000

ok. 56.000

ok. 485.000

ok. 11.000

2013

1.przebudowa drogi dz. nr 82

2.wykonanie instalacji c.o. remizy

3.oświetlenie drogi – kierunek Gościszów

4.wykonanie placu zabaw

ok. 87.000

ok. 10.000

ok. 65.000

ok. 43.000

2014

1.budowa parkingu k/świetlicy

2.przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. nr 267 i 360

3.odbudowa drogi dz. nr 395, 464, 327

4.budowa wiaty biesiadnej

5.budowa placu fitness

ok. 41.000

ok. 465.000

ok. 210.000

ok. 70.000

ok. 35.000

2015

1.budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej – etap II

2.wykonanie oświetlenia dz. nr 464, 482, 456, 485

3. modernizacja budynku świetlicy

ok. 1.796.000

ok. 52.000

ok. 15.000

2016

1.przebudowa drogi dz. nr 221, 218

2.ogrodzenie wiaty

ok. 212.000

ok. 5.000

2018

1.rozbudowa sieci wodociągowej

2.modernizacja budynku poszkolnego

3.wykonanie oświetlenia ulicznego

ok. 250.000

ok.100.000

ok. 84.000

NAWOJÓW ŚLĄSKI

ROK

WYKONANE ZADANIA

KWOTA w zł

2011

1.budowa sieci wodociągowej

2.budowa oświetlenia przy drodze powiatowej

ok. 1.250.000

ok. 110.000

2012

1.odbudowa kładki do Nawojowa Łużyckiego

2.budowa oświetlenia

3.budowa placu zabaw

4.budowa wiaty

ok. 128.000

ok. 23.000

ok. 35.000

ok. 56.000

2013

budowa oświetlenia dz. nr 147, 158, 159

ok. 55.000

2014

1.budowa zaplecza sanitarno – kuchennego przy wiacie

2.oświetlenie odcinka drogi – zwiększenie punktów świetlnych przy Alei Lipowej

ok. 110.000

ok. 20.000

2015

1.przebudowa drogi do gruntów rolnych

2.oświetlenia drogi dz. nr 470

ok. 120.000

ok. 30.000

2016

wykonanie placu przy wiacie kostką brukową

ok. 42.000

2017

budynek gospodarczy przy wiacie – projekt i wykonanie

ok. 10.000

2018

wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej

ok.167.000

NAWOJÓW ŁUŻYCKI

ROK

WYKONANE ZADANIA

KWOTA w zł

2011

przebudowa drogi dz. nr 256

ok. 130.000

2012

budowa sieci wodociągowej

ok. 155.000

2013

1.przebudowa budynku nr 80

2.budowa placu zabaw

3.przebudowa świetlicy wiejskiej

ok. 130.000

ok. 42.000

ok. 370.000

2014

1.przebudowa drogi do gruntów rolnych

2.budowa wiaty biesiadnej

3.wykonanie placu fitness

ok. 390.000

ok. 80.000

ok. 35.000

2015

1.odbudowa drogi dz. nr 191 i 193

2.oświetlenie drogi dz. nr 470

ok. 370.000

ok. 34.000

2018

1.przebudowa drogi dz. nr 189

2.przebudowa drogi dz. nr 81

3.wykonanie oświetlenia

ok. 65.000

ok. 200.000

ok. 80.000

UNIEGOSZCZ

ROK

WYKONANE ZADANIA

KWOTA w zł

2011

budowa oświetlenia ulicznego

ok. 135.000

2012

1.wykonanie dokumentacji projektowej na drogę ul. Dymińsko – Dolna

2.budowa drogi ul. Za Torem

3.wykonanie placu zabaw

ok. 15.000

ok. 165.000

ok. 37.000

2013

przebudowa drogi ul. Dymińsko – Dolna

ok. 225.000

2014

wykonanie dokumentacji projektowej na wodociąg ul. Jałowcowa

ok. 8.000

2015

1.wykonanie drogi na nowych działkach wraz z dwoma przepustami

2.odbudowa drogi dz. nr 96/4

ok. 43.000

ok. 197.000

2016

1.przebudowa drogi dz. nr 335

2.zwiększenie punktów świetlnych przy ul. Za Torem

ok. 390.000

ok. 14.000

2018

1.budowa sieci wodociągowej ul. Jałowcowa

2.odwodnienie drogi przy ul. Widokowej

3.modernizacja pomieszczeń „sołtysówki”

4.budowa oświetlenia przy ul. Granicznej

5.doświetlenie ul. 1 Maja

ok. 245.000

ok. 12.000

ok. 22.000

ok. 68.000

ok. 7.000

RADOSTÓW DOLNY I ŚREDNI

RADOSTÓW GÓRNY

ROK

WYKONANE ZADANIA

KWOTA w zł

2012

1.mosty w ciągu dróg gminnych Radostów Dolny i Radostów Średni

2.budowa placu zabaw

3.dokumentacja projektowa na budowę biblioteki

4.przebudowa dróg wewnętrznych gminnych z 6 przepustami – Radostów Górny

5.budowa oświetlenia o długości 1250 mb

ok. 235.000

ok. 37.000

ok. 24.000

ok. 500.000

ok. 93.000

2013

1.przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. nr 313/2, 318, 320, 321 w Radostowie Średnim

2.przebudowa dróg wewnętrznych z 5-ma przepustami

ok. 204.000

ok. 413.000

2014

1.budowa i wyposażenie biblioteki

2.adaptacja części budynku szkoły na przedszkole

ok. 850.000

ok. 96.000

2015

1.odbudowa drogi dz. nr 115 w Radostowie Dolnym z mostem

2.ogrodzenie kompleksu szkolnego

3.oświetlenie drogowe dz. nr 3, 21, 66, 377 w Radostowie Dolnym

4.szatnia przy obiekcie sportowym – I etap

ok. 267.000

ok. 39.000

ok. 125.000

ok. 134.000

2016

1.przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 6, 8/1 w Radostowie Średnim i dz. nr 299 w Radostowie Dolnym

2.wykonanie nawierzchni asfaltowej dz. nr 305

3.wykonanie nawierzchni asfaltowej dz. nr 313/2 i 314 + miejsca postojowe

4.budowa wiaty biesiadnej

5.szatnia przy obiekcie sportowym – II etap

ok. 362.000

ok. 5.000

ok. 32.000

ok. 60.000

ok.128.000

2017

1.przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 17

2.przebudowa drogi dz. nr 183

3.wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku świetlicy

4. wykonanie placu zabaw – Radostów Górny

5.wykonanie ogrodzenia placu zabaw – Radostów Górny

6.zakup samochodu strażackiego

ok. 56.000

ok. 266.000

ok. 20.000

ok. 31.000

ok. 6.000

ok. 65.000

2018

1.odbudowa drogi Radostów Dolny dz. nr 150 i 141 z mostem nad ciekiem Luciąża

2.budowa oświetlenia drogowego dz. nr 36, 49, 50 (15 lamp)

3.planowana przebudowa świetlicy wiejskiej

4.budowa oświetlenia drogowego dz. nr 439 (18 lamp)

ok. 554.000

ok. 109.400

ok. 520.000

ok. 99.000

PISARZOWICE

ROK

WYKONANE ZADANIA

KWOTA

2011

1.przebudowa drogi dz. nr 629/1 i 627/2

2.modernizacja oczyszczalni ścieków

ok. 190.000

ok. 1.200.000

2012

1.budowa placu zabaw- Radosna szkoła

2.kaplica cmentarna – etap projektowy

3.budowa „Boisko Orlik 2012”

ok. 103.000

ok. 10.000

ok. 990.000

2013

1.przebudowa drogi dz. nr 86

2.modernizacja budynku OSP

3.wykonanie wyjścia awaryjnego w budynku świetlicy

ok. 11.000

ok. 163.000

ok.31.000

2014

1.wykonanie miejsca postojowego dla autobusów przy szkole

2.wykonanie parkingu i dojścia do szkoły

3.odbudowa drogi dz. nr 596, 591, 585/2

4.modernizacja remizy – etap II

5.budowa kaplicy cmentarnej – etap I

6.docieplenie oraz wymiana dachu na budynku szkolnym

7.oświetlenie od drogi krajowej kierunek kościół z uwzględnieniem rozwidlenia dróg w dwóch kierunkach

8.budowa wiaty biesiadnej

9.zakup działki pod budowę boiska lekkoatletycznego

ok. 67.000

ok. 20.000

ok. 350.000

ok. 133.000

ok. 125.000

ok. 95.000

ok. 110.000

ok. 80.000

ok. 20.000

2015

1.budowa kaplicy cmentarnej – etap II

2.modernizacja remizy OSP – etap II

3.zakup samochodu bojowego dla OSP Pisarzowice

4.zakup zestawu ratownictwa drogowego

5.zakup pieca c.o. do świetlicy

6.budowa boiska lekkoatletycznego

ok. 135.000

ok. 200.000

ok. 650.000

ok. 17.000

ok. 10.000

ok. 1.325.000

2016

1.przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 347/2

2.kaplica cmentarna – pierwsze wyposażenie

3.budowa placu zabaw

4.wykonanie oświetlenia na boisku lekkoatletycznym

ok. 70.000

ok. 33.000

ok. 26.000

ok. 30.000

2017

1.przebudowa drogi do gruntów rolnych

2.przebudowa drogi dz. nr 678

3.wykonanie projektu budowlanego na przebudowę kanalizacji sanitarnej

ok. 300.000

ok. 155.000

ok. 10.000

2018

1.budowa sieci wodociągowej

2.wykonanie oświetlenia:

dz. nr 347/2 i 1241

dz. nr 127, dz. nr 295

dz. nr 1206, dz. nr 40

ok.450.000

ok. 63.000

ok. 98.000

ok. 82.000

JAŁOWIEC

ROK

WYKONANE ZADANIA

KWOTA w zł

2012

1.przebudowa drogi nr 107

2.budowa oświetlenia na drodze graniczącej z Olszyną

ok. 42.000

ok. 19.000

2013

1.odbudowa drogi wraz z mostem

ok. 101.000

2014

1.odbudowa kładki Jałowiec-Kościelnik

ok. 600.000

2015

1.odbudowa drogi wraz z mostem nad ciekiem Wilka

2.oświetlenie drogi dz. nr 93, 99

ok. 475.000

ok. 60.000

2016

1.odbudowa mostu nad ciekiem Olszówka

2. wykonanie wiaty biesiadnej

ok. 290.000

ok. 60.000

2017

1.wykonanie placu fitness

ok. 35.000

2018

1.wykonanie oświetlenia – kładka, droga powiatowa

ok. 70.000

RADOGOSZCZ

ROK

WYKONANE ZADANIA

KWOTA w zł

2011

1.budowa sieci wodociągowej

2. przebudowa drogi nr 128 i 224/1

3.budowa zaplecza szatniowego „ORLIK 2012”

ok. 150.000

ok. 125.000

ok. 75.000

2012

1.budowa oświetlenia – etap 1

2.budowa 2-go zaplecza sanitarnego na orliku

ok. 117.000

ok. 75.000

2013

1.wykonanie wyjścia awaryjnego oraz utwardzenie terenu przy świetlicy

ok. 75.000

2014

1.adaptacja części budynku szkolnego na przedszkole

ok. 63.000

2018

1.wykonanie oświetlenia przy drodze wojewódzkiej

ok. 480.000

HENRYKÓW LUBAŃSKI

ROK

WYKONANE ZADANIE

KWOTA w zł

2011

1.przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej w lewo

2.przystosowanie świetlicy wiejskiej do pełnienia funkcji schroniska młodzieżowego

3.dokumentacja na zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny

ok. 670.000

ok. 430.000

ok. 30.000

2012

1.przebudowa drogi (powódź) od drogi powiatowej dz. nr 1004, 1000/2

2.budowa miejsca wypoczynku – plac rekreacyjny ze sceną

ok. 170.000

ok. 320.000

2013

1.budowa oświetlenia wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr 1056, 1062, 1073, 1053, 1079

2.budowa miejsc przeznaczonych do wypoczynku – wiaty

ok. 70.000

ok. 77.000

2014

1.przebudowa drogi do gruntów rolnych długość ok. 800 mb od bloków w prawo

2.budowa dodatkowej wiaty i budynku przy scenie

3.budowa placu fitness

4.budowa placu zabaw

ok. 210.000

ok. 210.000

ok. 35.000

ok. 55.000

2015

1. przebudowa drogi do gruntów rolnych długość ok. 1100 mb – dalsza część z 2014 r.

2.wymiana oświetlenia sodowego na lampy LED – droga powiatowa

ok. 315.000

ok. 45.000

2016

1.zakup motopompy dla OSP

ok. 7.000

2017

1.przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku poszkolnego

ok. 20.000

2018

1.przebudowa drogi do gruntów rolnych dł. ok. 830 mb

2.rozbudowa oświetlenia ulicznego od budynku poszkolnego w kierunku kościoła

ok. 450.000

ok. 90.000

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Lubań
Zbigniew Hercuń

3 komentarze Zadania zrealizowane w Gminie Lubań

 • około kwoty

  Czy wójt to nie ma działu inwestycji i działu finansowego w Gminie? Wójt nie wie ile wydał pieniędzy na poszczególne inwestycje? PISZE OKOŁO KWOTY. Wszystko u Wójta jest około kwoty. Czy wójt zarabia koło kwoty … czy kwotę. Co za “mózgi” robiły wójtowi to zestawienie. Czy “około” kwoty jest celowe i zamierzone ? Bez wyrazu szacunku Panie H. , bo na to sobie trzeba zasłużyć u mieszkańców

  • Andrzej Ploch

   W księgowości musi być dokładnie – czyli co do grosza. W publikowanej informacji grosze nie maja znaczenia, więc są zaokrąglone dla przejrzystości do kwot „około” i pana to dziwi?

 • około kwoty

  Na eluban ten sam artykuł. I znowu około kwoty. Tylko z taką różnicą że nie można komentować. […]

  Moderator: Możliwość komentowania nie oznacza przyzwolenia na hejt.

Leave a Reply