Z myślą o mieszkańcach Gminy Siekierczyn

Powiat Lubański remontuje kolejny odcinek drogi powiatowej nr 245 na odcinku Siekierczyn – Nowa Karczma. Inwestycja to wynik starań Starosty Lubańskiego Walerego Czarneckiego i Wójta Gminy Siekierczyn Janusza Niekrasza, którym zależało na poprawie warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy.

Środki na to zadanie cel pozyskaliśmy w ramach projektu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – mówi Starosta Lubański Walery Czarnecki.

Zakres prac remontowych polega między innymi na ułożeniu nowej nawierzchni, poszerzeniu jezdni, a także wykonaniu przepustów w ciągu drogi oraz zjazdów do dróg gminnych i posesji oraz ułożeniu chodników.

O inwestycję zabiegał samorząd Gminy Siekierczyn.

– W imieniu mieszkańców Gminy Siekierczyn chciałbym podziękować Panu Staroście Waleremu Czarneckiemu, że kontynuuje przebudowę drogi nr 245. Jestem przekonany że ta modernizacja poprawi warunki życia naszych mieszkańcówpodkreśla Wójt Gminy Janusz Niekrasz.

Na wyznaczonym odcinku przebudowana została konstrukcja mostowa, gdzie w chwili obecnej trwają prace montażowe barier ochronnych oraz wyłożono część chodników. Remont tego odcinka zakończy się już niebawem. Zakończenie realizacji całego zadania zaplanowano na drugą połowę 2018 roku.

Autor: SP

 

1 comment to Z myślą o mieszkańcach Gminy Siekierczyn

  • artek

    Tylko po co komu planowany chodnik między Siekierczynem a Nowa Karczma bardziej by się przydał między Zaręba a Lubaniem kto to planował i w jakim celu?

Leave a Reply