Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Lokalny Samorząd

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Z Macedonii wrócili do Lubania

W środę 10 lipca br. do Lubania wrócili funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy brali udział w szóstej w tym roku edycji misji wspierającej Policję Graniczną Republiki Macedonii Północnej w ochronie granicy macedońsko – greckiej. Funkcjonariuszy przywitał Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu płk SG Jacek Wysokiński.

W operacji wsparcia wzięło udział trzydziestu funkcjonariuszy z Morskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego, Karpackiego, Nadodrzańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych SG oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie, Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Dowódcą grupy był ppłk SG Arkadiusz Marczuk z Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie.

Podczas miesięcznej służby na granicy macedońsko-greckiej polscy funkcjonariusze realizowali zadania wynikające z umów międzynarodowych w zakresie wspólnych operacji, służących ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości w związku ze zwiększonym napływem migrantów na granicę wspieranego państwa.

Wyjazd poprzedziło tygodniowe szkolenie zgrywające przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, podczas którego funkcjonariusze trenowali m.in. umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także technik posługiwania się bronią palną. Doskonalili również taktykę i technikę realizacji czynności w obiektach zurbanizowanych oraz zasady przemieszczania się pojazdów w kolumnie.

Autor: OSS SG w Lubaniu