Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Wróciły kontrole na granicach

W związku ze szczytem ws. Bliskiego Wschodu, który odbywać się będzie w Warszawie, w dniach 13-14 lutego, Straż Graniczna na polecenie MSWiA przywróciła kontrole na granicach. Kontrolowane będą jedynie osoby wjeżdżające do Polski. Kontrole potrwają do 16 lutego.

Przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów. Kontrola na granicy realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej i Służby Celnej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. Granicę będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc na granicy lądowej jest w sumie 264: na granicy z Czechami – 142, Słowacją – 62, z Niemcami – 48 i Litwą – 12.

Kontrolowane będą jedynie osoby wjeżdżające do Polski. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia. Osoby i pojazdy będą typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego państwa, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju.Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz zezwolić na sprawdzenie pojazdu, którym podróżują.

Autor: Red./MSWiA