Wioska tematyczna Kargula i Pawlaka powstanie w Lubomierzu (WIDEO)

Samorząd Lubomierza nawiązując do tradycji rodzinnej trylogii filmowej Sami Swoi, chce wybudować na terenie miasteczka wioskę tematyczną Kargula i Pawlaka.

Władze Lubomierza rozstrzygnęły konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz wizualizacji zagospodarowania terenu na wioskę tematyczną Kargula i Pawlaka. Do konkursu zostały zgłoszone dwie prace konkursowe. Jury konkursu po ocenie prac, postanowiło przyznać I miejsce pracy Magdaleny Ruszkiewicz-Cichosz, której projekt spełniał wszystkie warunki ustalone w regulaminie konkursu.

Lubomierz jest jednym z niewielu miasteczek na Dolnym Śląsku, który zachował dawną strukturę i układ przestrzenny. Ze względu na pełnioną kiedyś funkcję targową, plac ratuszowy skupia najliczniejszą tkankę urbanistyczną i stanowi centrum miasta. Rynek okala w większym stopniu historyczna zabudowa o średniowiecznych korzeniach, będąca zarówno najcenniejszym zabytkiem jak i spuścizną po minionych latach.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ukształtowania i rozplanowania obiektów handlowych, usługowych, nawierzchni, zieleni i elementów małej architektury a także przestrzeni służących rekreacji i wypoczynkowi. Teren ten zlokalizowany jest na obrzeżach miasta, jednak w niedalekiej odległości od ścisłego centrum. Obszar ten używany jest, jako przestrzeń służąca pod przystanek autobusowy oraz targ a częściowo jest niezagospodarowany. Zgodnie z zaleceniami konkursowymi charakter koncepcji w znacznej mierze nawiązuje do tematyki filmowej, z której Lubomierz najbardziej słynie. W związku, z czym cały projekt mimo nowoczesnego stylu ma konwencję wiejską.

Wioska tematyczna Kargula i Pawlaka oprócz funkcji edukacyjnej będzie również pełniła funkcję centrum komunikacyjno – handlowo- usługowego wraz z parkingiem i niewielkim dworcem autobusowym.

O projekcie również reporterzy TV Lubań:

Wizualizacja wioski tematycznej Kargula i Pawlaka:

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria