W Siekierczynie działa już Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie

Samorząd Siekierczyna otworzył gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, gdzie mieszkańcy Gminy mogą nieodpłatnie skorzystać z porad i terapii psychologa w kwestiach problemów nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie informuje, że w miesiącu kwietniu br. rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, w którym świadczone będą nieodpłatnie porady i usługi psychologiczne dla mieszkańców Gminy Siekierczyn z zakresu problemu nadużywania alkoholu i w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapisy prowadzą pracownicy GOPS, a chętni do skorzystania z porad mogą się zgłaszać osobiście lub telefonicznie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie, Siekierczyn 271, telefon: 75 722 17 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Autor: SP