Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

“Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w lubańskiej Prokuraturze Rejonowej

prokuraturaW dniach 22 -27 lutego w lubańskiej prokuraturze, osoby pokrzywdzone będą mogły zasięgnąć informacji o przysługujących im uprawnieniach lub o sposobie załatwienia swojej sprawy, tak na gruncie prawa karnego, jak i prawa cywilnego oraz administracyjnego, a ponadto wskażą instytucje powołane do udzielenia im pomocy.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, że w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz w Prokuraturach Rejonowych w Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Bolesławcu, Lubaniu, Kamiennej Górze i Lwówku Śląskim od dnia 22 lutego do 27 lutego 2016 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibach Prokuratur, prokuratorzy tychże jednostek pełnić będą dyżury i udzielać informacji pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień lub o sposobie załatwienia swojej sprawy, tak na gruncie prawa karnego, jak i prawa cywilnego oraz administracyjnego, a ponadto wskażą instytucje powołane do udzielenia im pomocy.

Do udziału w dyżurach prokuratorskich w Lubaniu zaproszono również:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Bliższe informacje dotyczące zaplanowanych dyżurów z udziałem przedstawicieli wskazanych podmiotów można uzyskiwać bezpośrednio w siedzibach wymienionych jednostek pod numerami telefonów:

1. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze – tel. 75 64 28 430
2. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze – tel. 75 64 28 460
3. Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu – tel. 75 64 94 900
4. Prokuratura Rejonowa w Lubaniu – tel. 75 64 48 460
5. Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim – tel. 75 78 20 021
6. Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze – tel. 75 64 48 420
7. Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu – tel. 75 73 23 865

Nadmieniam przy tym, że w ubiegłym roku w ramach zorganizowanego w dniach 23 lutego do 28 lutego 2015 r. „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w prokuraturach okręgu jeleniogórskiego podczas pełnionych dyżurów przyjęto 64 interesantów.

Autor: Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Violetta Niziołek