Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Terroryści zajęli Zamek Czocha

Napad terrorystyczny oraz pożar w wieży Zamku Czocha – taki komunikat usłyszała jednostka straży pożarnej i policji, cztery gminy i pogotowie ratunkowe. Na szczęście były to tylko manewry. Za nami powiatowe ćwiczenia z zakresu obronności, w którym udział wzięło blisko 200 osób, a cele założone w planie zostały osiągnięte.

Na trzynastowiecznej wieży Zamku Czocha pojawił się ogień, który szybko się rozprzestrzeniał. Zamek natomiast podpalił terrorysta, który podczas ataku ranił dziesięciu zakładników. Na szczęście był to tylko scenariusz ćwiczeń obronnych pod kryptonimem – Czerwiec 2018.

W akcję zaangażowane zostało lubańskie starostwo, gminy Świeradów-Zdrój, Olszyna, Leśna oraz Siekierczyn, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu, Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu, Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu, Nadleśnictwo Świeradów jak i również Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.

– Tematem  przewodnim ćwiczeń było  współdziałanie organów samorządowych powiatów, gmin, służb, inspekcji i straży oraz podmiotów leczniczych przy realizacji zadań obronnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych oraz zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Pierwszy dzień ćwiczeń  rozpoczął się od wprowadzenia stałego dyżuru, realizacji zadań w czasie wprowadzenia stopnia gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz przygotowania do przeniesienia Głównych Stanowisk Kierowania Starosty, Wójtów i Burmistrzów ćwiczących gmin na Zapasowe Miejsce Pracy. Ćwiczenia poprzedzono sprawdzeniem łączności radiowej oraz wideokonferencją w systemie LYNC, a także powiadomieniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Następnie zgodnie z planem ćwiczenia, wybranymi środkami łączności przekazano ćwiczącym  zakodowane sygnały z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Lubańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Druga część szkolenia odbyła się już na Zamku Czocha. Ćwiczenie praktyczne zakładało przeprowadzenie działań związanych z zaistniałymi działaniami terrorystycznymi w sytuacji bezpośredniego zagrożenia państwa. Podczas tej części przećwiczono zatrzymanie sprawcy ataku terrorystycznego, ewakuację wszystkich osób z zamku (turyści i personel) oraz 10 osób rannych. Następnie przystąpiono do akcji ratowniczo-gaśniczej Zamku Czocha i kompleksu leśnego przy zamku. Rozwinięto również szpital polowy gdzie opatrzono rannych oraz przetransportowano ich do Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu.

W drugim dniu ćwiczenia plan zakładał realizację zadań obronnych dotyczących ochrony i oznakowania zabytków Zamku Czocha oraz tych, które znajdują  się w gminach. W dalszej kolejności zaplanowano część szkoleniową w formie wykładów na temat roli i obowiązków podmiotów realizujących wybrane zadania obronne w poszczególnych stopniach podnoszenia gotowości obronnej państwa.

Galeria zdjęć:

Autor: Powiat Lubański