Wybory Samorządowe 2018

Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Leśniej-Smolniku już od przyszłego roku r.

Nowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Leśnej – Smolniku.

Starostwo Powiatowe w Lubaniu informuje, że od przyszłego roku, swoją działalność rozpocznie Środowiskowy Dom Samopomocy w Leśniej -Smolniku. Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie (Typ A), nie wymagających leczenia szpitalnego. Dom przeznaczony jest dla 40 dorosłych osób.

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują na terenie powiatu lubańskiego. Wniosek  o skierowanie do ŚDS osoba zainteresowana składa w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli osoba zainteresowana takie posiada.

Powyższe dokumenty wraz z wnioskiem i przeprowadzonym wywiadem środowiskowym w miejscu zamieszkania kandydata ośrodek pomocy społecznej przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, tj. ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań.

Uczestnik korzysta z usług świadczonych przez ośrodek wsparcia nieodpłatnie w przypadku, gdy jego dochód miesięczny nie przekracza kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, tj. 1902 zł lub kwoty kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, tj. 1542 zł.

Natomiast opłatę w wysokości 5% kwoty dochodu ponosi uczestnik, którego dochód przekracza ww. kwoty (Zgodnie z art. 51b ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769).

Powyższe informacje będą weryfikowane na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Proponowanezajęcia będą się odbywać w pracowniach dostosowanych do potrzeb uczestników, takich jak:

 1. Pracownia arteterapii,
 2. Pracownika kulinarna,
 3. Pracownia nabywania umiejętności spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem zajęć edukacyjnych,
 4. Pracownia samoobsługi i zaradności życiowej z łazienką,
 5. Pracownia komputerowa,
 6. Pracownia ogrodnicza,
 7. Sala do fizjoterapii,
 8. Gabinet psychologa/ pedagoga z możliwością wykorzystania na pokój wyciszenia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku będzie udzielał wsparcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Szczegółowe informacje: Dział Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań,tel. 75 646 11 70 wew. 24

Autor: powiatluban.pl