Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Lokalny Samorząd

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Skuteczniejsza walka ze złodziejami samochodów

Policjanci z Dolnego Śląska i Niemiec w ramach projektu pn. “Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej”, odbyli szkolenie teoretyczne i praktyczne, aby jak najskuteczniej prowadzić pościgi transgraniczne.. W szkoleniu wzięli udział m.in funkcjonariusze z Lubania.

Na terenie powiatu bolesławieckiego i zgorzeleckiego odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy z powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego oraz dla policjantów z Bautzen i Görlitz.

Ćwiczenia odbyły się w ramach realizowanego projektu pn. “Poprawa transgranicznej współpracy policji polskiej i niemieckiej w zwalczaniu przestępczości samochodowej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014 -2022.

Celem projektu, przygotowanego przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu wraz z Dyrekcją Policji w Görlitz, jest wzmocnienie współpracy transgranicznej dolnośląskich i saksońskich funkcjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości samochodowej, w tym przeciwdziałania kradzieżom samochodów, części samochodowych oraz paliw.

Efektem ćwiczeń przeprowadzonych w ramach projektu jest wypracowanie wspólnej procedury działania w przypadku transgranicznych działań operacyjnych. Szkolenie pozwoli na lepsze przygotowanie funkcjonariuszy do działań typu pościg transgraniczny czy obserwacja transgraniczna. Natomiast wiedza nabyta podczas specjalistycznych szkoleń językowych, które odbyły się w połowie września br. w Zgorzelcu w ramach przedmiotowego projektu pomoże w komunikacji pomiędzy służbami, co zmniejszy trudności wynikające z barier językowych podczas wspólnych operacji transgranicznych.

Rezultatem podjętych w ramach projektu działań będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru pogranicza oraz turystów.

Wartość całego projektu to 23.522,52 euro. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% wartości projektu wynosi 19.994,14 euro.

Źródło: KPP Bolesławiec/KPP Zgorzelec/KPP Lubań/podinsp. Krzysztof Zaporowski KWP Wrocław

logo Euroregionu Nysa        Logo Interreg

 

Leave a Reply