Rzepak jary, czyli jak wygląda uprawa roślin oleistych

Rzepak jary jest rośliną jednoroczną, której nasiona zawierają ponad 40% tłuszczu. Uprawa rzepaku jest wyjątkowo opłacalna. Nic więc dziwnego, że jest to najczęściej uprawiana roślina oleista w Polsce. Rzepak jary uprawia się w przypadku złego przezimowania rzepaku ozimego. Jako że Polska znajduje się pod wpływem klimatu zmiennego, którego tendencje trudno odgadnąć w ostatnich latach, uprawa rzepaku jarego bywa doskonałą alternatywą, zwłaszcza w tych strefach kraju, w których zima bywa wyjątkowo dotkliwa. Jak przebiega uprawa rzepaku jarego? Kompendium wiedzy w tym temacie znajduje się poniżej.

Zacznijmy od początku: siew rzepaku jarego

Siew każdej rośliny uprawnej, w tym także rzepaku jarego, jest niezwykle ważnym momentem. Wybór odpowiedniego terminu determinuje bowiem prawidłowy rozwój rośliny. Najbardziej optymalny moment na siew rzepaku jarego przypada na okres od połowy marca do połowy kwietnia, zależnie od regionu. Termin ten pokrywa się z momentem wysiewu jęczmienia jarego. Powierzchniowa warstwa gleby, w której mają wylądować nasiona rzepaku jarego, oscyluje wówczas w granicach 5-6oC.

Tak wczesny termin siewu rzepaku jarego daje gwarancję równomiernego i prawidłowego rozwoju rośliny dzięki dostępności odpowiedniej ilości wody. W przypadku późniejszego wysiewu rzepak jary nie ma szansy na wykształcenie należytego systemu korzeniowego, co stwarza duże problemy w dalszym rozwoju rośliny, zwłaszcza w okresach suszy. Opóźnienie momentu wysiewu może skutkować stratą aż do 25% prognozowanego plonu.

Wymagania rzepaku jarego

Rzepak jary uprawia się w klimacie umiarkowanym i podzwrotnikowym. Siew rzepaku jarego ma miejsce w momencie, kiedy wysiane jesienią odmiany ozime nie przetrwają zbyt trudnej zimy. Nasiona rzepaku jarego rozwijają się szybko, a ich dalszy rozwój uzależniony jest w dużej mierze od gleby i ilości wody.

Nasiona rzepaku jarego najlepiej rozwijają się na glebach dobrej jakości, bogatych w azot. Preferowanymi przedplonami dla rzepaku jarego są pola po ziemniakach. Co się zaś tyczy kwestii poboru wody, rolnicy zbierają najwyższe plony rzepaku na koniec okresu wegetacyjnego obfitującego w deszcze.

Wykorzystanie rzepaku jarego

Tak jak zostało to zaznaczone na początku, rzepak jary uprawia się głównie w celu pozyskania zawartego w nim tłuszczu. Z nasion tej rośliny uzyskuje się olej jadalny, wykorzystywany na szeroką skalę w produkcji najróżniejszych produktów spożywczych (w tym oleju rzepakowego czy margaryn). Olej rzepakowy wykorzystuje się również do produkcji biodiesla, a śrutę powstającą jako produkt uboczny tłoczenia oleju można przetwarzać na paszę dla zwierząt.

Wspomaganie uprawy rzepaku jarego

Rzepak jary wschodzi bardzo szybko po wysiewie. Już 10-14 dni po terminie siewu rzepak jary pnie się do góry w poszukiwaniu promieni słonecznych. Niestety, nie tylko on. Na zaprawionym pod uprawę rzepaku jarego polu chętnie rozwijają się również chwasty jednoliścienne, które mogą powodować bardzo duże straty w uprawie jarej. Właśnie dlatego należy odpowiednio wcześnie zainterweniować.

Tuż po wschodach i w czasie formowania rozety warto zastosować odpowiedni herbicyd: bezpieczny dla wciąż bardzo młodej rośliny uprawnej i jednocześnie bezlitosny dla chwastów jednoliściennych. Taki właśnie jest herbicyd Fusilade Forte od firmy Syngenta. Środek ten jest bardzo efektywny, ponieważ umożliwia dokładne pokrycie powierzchni chwastów i szybko wchłania się w części nadziemne chwastu. Herbicyd Fusilade Forte jest odporny na zmywanie przez deszcz, a jego skuteczność wzrasta w okresie suszy. Środek ten jest bardzo uniwersalny – oprócz stosowania w uprawach rzepaku jarego można go bezpiecznie używać również na 80 innych uprawach (zbóż, roślin ozdobnych, warzyw, drzew owocowych itd.).

Tekst sponsorowany

Leave a Reply