Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Powiatowa Straż Pożarna w Lubaniu, najlepszą na Dolnym Śląsku

W ubiegłym tygodniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się odprawa roczna kardy kierowniczej Państwowych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego. W odprawie wziął udział komendant powiatowej jednostki mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło. Ważnym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień.

Podczas odprawy oceniono działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 roku oraz dyskutowano o zadaniach na rok bieżący, a uczestniczyli w niej m. in. posłanka na Sejm Elżbieta Witek oraz wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Naradę, w której udział wzięli przedstawiciele służb i instytucji współpracujących na co dzień ze strażakami, poprowadził dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny

Doroczna odprawa kierowniczej kadry Państwowych Straży Pożarnych Dolnego Śląska, była także okazją do podziękowań i wyróżnień. W działaniach operacyjnych najlepsze wyniki na Dolnym Śląsku uzyskała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Komendant odebrał również wyróżnienie za bardzo dobrą współpracę w zakresie finansów, terminową realizację zadań oraz wysokie zaangażowanie.

 Było to niezwykle miłe zaskoczenie. Dla strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lubaniu są to zaszczytne wyróżnienia, docenienie dotychczasowej działalności oraz mobilizacja do dalszej  służby i pracy podkreśla Zbigniew Szyszło, komendant powiatowej jednostki.

Profesjonalizmu i ofiarności w wypełnianiu codziennych obowiązków, pogratulował strażakom starosta lubański, Walery Czarnecki. Podkreślił, że jednym z priorytetów naszego powiatu są inwestycje w straż pożarną, które trzeba postrzegać jako wzmacnianie szeroko pojmowanego systemu bezpieczeństwa. W tym systemie właśnie strażacy pełnią bowiem istotne zadania. Dlatego, tak jak dotychczas, władze powiatu nie będą szczędzić wysiłków na rzecz sukcesywnego wzmacniania potencjału straży.

Autor: Powiat Lubański

1 comment to Powiatowa Straż Pożarna w Lubaniu, najlepszą na Dolnym Śląsku

Leave a Reply