Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Powiat Lubański wyremontuje ulicę Różaną w Lubaniu

Ulica Różana w Lubaniu

To już pewne, ulica Różana w Lubaniu doczeka się w tym roku nowej nawierzchni. Na ostatniej sesji Rada Powiatu Lubańskiego, na mocy uchwały budżetowej wprowadziła nowe zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy tego 2,5 kilometrowego odcinka. Na ten cel Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln złotych.

Podczas obrad rady przegłosowana została uchwała, która z pewnością ucieszy wszystkich użytkowników ulicy Różanej w Lubaniu. Radni zebrali się w trybie nadzwyczajnym, aby zatwierdzić zmiany w budżecie pozwalające przystąpić Powiatowemu Zarządowi Dróg w Lubaniu do przygotowania postępowań przetargowych na realizację zadania. Przypomnijmy że część śródmiejską ulicy Różanej (od ul. Lwóweckiej), Powiat wyremontował jeszcze w roku 2014.

Nowa nawierzchnia ułożona zostanie od ulicy Głównej przez dzielnicę Uniegoszcz do granic miasta. Koszt inwestycji przekracza 2,5 mln zł – z czego 80% Starostwo Powiatowe pozyskało z budżetu państwa. 500.000 zł stanowiące 20% wkładu własnego na realizację zadania pochodzi z rezerwy inwestycyjnej powiatu.

Niestety promesa przyznana przez państwo nie obejmuje budowy chodnika, o który ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy ul. Różanej apelowali wielokrotnie. Dlatego też przeprowadzone zostaną rozmowy dotyczące partycypacji w kasztach Gminy Wejskiej Lubań i Miasta Lubań, z samorządowcami obu gmin.

Zdajemy sobie sprawę z konieczności budowy chodnika i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Niestety mamy ograniczone środkimówi Walery Czarnecki, Starosta Lubański.Dlatego też podejmiemy rozmowy z burmistrzem miasta Lubania i wójtem gminy Lubań w sprawie ewentualnego wsparcia finansowego budowy dodatkowego chodnika w ciągu ul. Różanej. Jeżeli rozmowy się nie powiodą zadanie zrealizowane zostanie w dwóch etapach, a budowę chodnika przełożymy na kolejny rok.

Ul. Wrocławska w Lubaniu

To jednak nie koniec dobrych informacji  dotyczących inwestycji drogowych Powiatu na terenie Lubania a także innych miejscowości Powiatu. Wydatki inwestycyjne w budżecie powiatu wynoszą 12,4 mln co stanowi 21% wydatków powiatu ogółem. Za te środki zbudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Podwale, Ratuszowej i Zgorzeleckiej w Lubaniu, oraz powstanie nowa nawierzchnia na ul. Podwale. Przebudowana zostanie ulica Wrocławska w Lubaniu oraz dokończona zostanie modernizacja drogi wojewódzkiej w Nawojowie Łużyckim. Ponadto przebudowany zostanie most w Leśnej, znajdujący się w ciągu drogi wojewódzkiej. Rozpocznie się również remont drogi z Siekierczyna do Nowej Karczmy, którego realizacja zaplanowana została na lata 2017-2018, a  rozpocznie się w drugiej połowie tego roku.

 

 

 

Autor: powiatluban/Red.