Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Poszukiwania szczątek niemieckich żołnierzy w Pisarzowicach koło Lubania

Na granicy Lubania i Pisarzowic w Gminie Wiejskiej Lubań,  członkowie Stowarzyszenia Pomost z Poznania podjęli próbę lokalizacji grobu niemieckich żołnierzy.Według relacji naocznych świadków w niewielkiej, nieoznakowanej mogile miało spoczywać 2 lub 3 żołnierzy.

Akcja miała miejsce 29 października. Niestety, mimo całodziennych poszukiwań z zastosowaniem koparki nie udało się zlokalizować wojennego pochówku. Niepowodzenie w poszukiwaniach może tłumaczyć fakt ,że wszyscy polegli zostali zebrani po walkach w marcu 1945 roku i pochowani na terenie przykościelnym.

Inwentaryzacja grobów wojennych sporządzona dla Powiatowej Rady Narodowej z 1952 roku, mówiła o 45 pochowanych tam żołnierzach Wehrmachtu. Również i tych poległych nie udało się przed laty odnaleźć, najprawdopodobniej zostali usunięci z terenu kościelnego w ramach swoiście pojmowanych porządków. Dużym zaangażowaniem w pracach eksploracyjnych wykazał  się właściciel nieruchomości pan Henryk Pakulski, za co należą mu się szczególne słowa podziękowania.

Jeżeli ktoś z czytelników ma jakiekolwiek informacje na ten temat, lub informacje na temat innych miejsc pochówku niemieckich żołnierzy w naszym regionie proszony jest o kontakt e-mail:  awilcz1@interia.pl

Autor: Arkadiusz Wilczyński

 

Leave a Reply