Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Lokalny Samorząd

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Polsko-czeskie ćwiczenia policyjne w Lesie Miłoszowskim (WIDEO TV Lubań)

Ćwiczenia polskich i czeskich policjantów, mające na celu odnalezienie grupy zaginionych turystów, były ostatnim etapem projektu pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt zrealizowano w ramach Programu Interreg Polska – Czechy 2014-2020. Manewry odbyły się w Lesie Miłoszowskim w Powiecie Lubańskim.

W ramach współpracy obie strony wymieniły swoje doświadczenia w zakresie procedury i taktyki poszukiwania osób zaginionych. Kolejnym etapem projektu było stworzenie dwujęzycznej ulotki informacyjno – profilaktycznej dla osób, które wybierają się na przygraniczne szlaki turystyczne.

Zorganizowano również obustronne szkolenia językowe dla policjantów, a w efekcie opracowano polsko-czeski słownik tematyczny.

Podsumowaniem dotychczasowej współpracy były ćwiczenia praktyczne, które odbyły się w dniach 3-4 października 2019 roku w Lesie Miłoszowskim.

W ćwiczeniach wzięli udział polscy policjanci z Lubania, Lwówka Śląskiego i Złotoryi oraz czescy funkcjonariusze z Policji Frydlantu, Nowego Mesta i Liberca.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wspólne poszukiwanie grupy turystów przez policjantów polskich i czeskich. Do tego celu wykorzystano środki techniczne zakupione w ramach projektu m. in. urządzenia GPS, komputery, namioty, latarki oraz sprzęt wspomagający poszukiwania w trudnym terenie leśnym. Policjanci mieli do dyspozycji także specjalistyczny samochód dowódczo-sztabowy, quada do transportu osób poszkodowanych, kamerę termowizyjną oraz oprogramowanie polskie i czeskie do lokalizacji ratowników biorących udział w akcji. Ćwiczenia zakończyły się sukcesem. W późnych godzinach wieczornych odnaleziono grupę zaginionych turystów. Scenariusz zakładał także udzielnie im  pomocy medycznej. Osoby zostały opatrzone i przetransportowane do miejsca dowodzenia.

Dotychczasowa współpraca policji polskiej i czeskiej niejednokrotnie pokazała dobre efekty. Jednak przeprowadzone ćwiczenia wykazały, że istnieje potrzeba kontynuowania dalszych wspólnych ćwiczeń oraz konieczność pogłębiania współpracy, wymiany praktycznych doświadczeń oraz rozwiązywania konkretnych problemów.

W przyszłości, na bazie tej współpracy, będą realizowane kolejne projekty dotyczące pracy policji na pograniczu polsko – czeskim.

Autor: asp. szt. Monika Kaleta

Leave a Reply