Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Państwo Niewiarowscy z Uniegoszczy wygrali konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

W Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jeleniej Górze odbyło się podsumowanie regionalnego etapu XVII edycji ogólnokrajowego konkursu pn. “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Komisja konkursowa pierwsze miejsce przyznała gospodarstwu państwa Niewiarowskich z Uniegoszczy w Gminie Lubań.

Głównymi organizatorami konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Konkurs pn. “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Z terenu działania Placówek Terenowych KRUS z Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Bolesławca i Lubania, do konkursu zgłosiło się 21 gospodarstw rolnych.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mieli okazję do zaprezentowania swoich miejsc pracy i osiągnięć zawodowych.

Komisja konkursowa przy ocenie gospodarstwa brała pod uwagę przede wszystkim:

– organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,

– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

– stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,

– stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,

– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

– wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,

– sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji

niebezpiecznych,

– estetykę gospodarstw,

– zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające  na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęli państwo Anna i Aleksander Niewiarowscy z Uniegoszczy w Gminie Lubań, drugie Roman Podkówka z Sadów Dolnych, a trzecie państwo Agata i Zbigniew Wolak z Jeżowa Sudeckiego.

Teraz laureaci wezmą udział w etapie wojewódzkim konkursu którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego:

Autor: Red./źródło: KRUS w Jeleniej Górze