Oferta edukacyjna szkół Powiatu Bolesławieckiego dla dorosłych na rok szkolny 2014/2015

Część I: propozycja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Nazwa szkoły

Nazwa kursu oferowanego przez szkołę

Nazwa zawodu, którego dotyczy kurs
Zespół Szkół Handlowych
i Usługowych
im. Jana Kochanowskiegow Bolesławcu
Prowadzenie działalności handlowej technik handlowiec
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów
i informacji w procesach produkcji, dystrybucji
i magazynowania
technik logistyk
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji technik ekonomista
Prowadzenie rachunkowości technik ekonomista
Sporządzanie potraw i napojów technik żywienia usług gastronomicznych
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia usług gastronomicznych
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie technik hotelarstwa
Zespół Szkół Mechanicznych
im. Ludwika Waryńskiego
w Bolesławcu
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych
Eksploatacja złóż podziemnych górnik eksploatacji podziemnej
Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych technik górnictwa podziemnego
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń technik mechanik
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń mechanik – monter maszyn i urządzeń
Użytkowanie obrabiarek skrawających operator obrabiarek skrawających
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarz
Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych technik mechatronik
Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych technik mechatronik
Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych technik mechatronik

Część II: propozycja kształcenia w szkołach dla dorosłych

Nazwa szkoły Nazwa oddziału Liczba oddziałów Liczba miejsc
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu
ogólnokształcący* 1 30

*absolwenci gimnazjum mogą rozpocząć kształcenie w klasie pierwszej natomiast absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej
przyjmowani są na trzeci semestr tj. do klasy drugiej.


Komentarze

Oferta edukacyjna szkół Powiatu Bolesławieckiego dla dorosłych na rok szkolny 2014/2015 — Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>