Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych w Bolesławcu dla młodzieży na rok szkolny 2014/2015
                 
Lp. Nazwa szkoły / zespołu szkół Szkoła Typ szkoły Nazwa oddziału/zawód Liczba oddziałów Liczba miejsc w oddziale Liczba oddziałów planowana
w roku szkolnym 2014/2015
Liczba uczniów w klasie I w oddziale / zawodzie w roku szkolnym 2013/14
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bolesławcu I Liceum Ogólnokształcące
im. Wł. Broniewskiego
liceum ogólnokształcące oddział matematyczno-fizyczny 1 30 1 34
oddział humanistyczny 1 30 1 30
oddział biologiczno-chemiczny 1 30 1 32
oddział matematyczno-chemiczny 0 0 0 22
oddział matematyczno-informatyczny 1 30 1 0
oddział matematyczno-geograficzny 0 0 0 20
oddział geograficzno-jezykowy 1 30 1 0
razem: 5 150 5 138
2. II Liceum Ogólnokształcące
im. J. Korczaka w Bolesławcu
II Liceum Ogólnokształcące
im. J. Korczaka
liceum ogólnokształcące oddział matematyczno-fizyczny 1 30 1 35
oddział humanistyczny 1 30 1 36
oddział biologiczno-chemiczny 1 30 1 36
oddział matematyczno-chemiczny 1 30 1 0
oddział informatyczny 0 0 0 20
oddział sportowo-turystyczny 1 30 1 35
razem: 5 150 5 162
3. Zespół Szkół Elektronicznych
im. I. Domeyki
w Bolesławcu
Technikum nr 4 technikum technik informatyk 1 30 1 30
technik elektronik 0,5 15 0,5 13
technik elektryk 0,5 15 0,5 14
technik teleinformatyk 0,5 15 0,5 28
technik cyfrowych procesów graficznych 0,5 15 0,5 32
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 zasadnicza szkoła zawodowa elektryk* 0,5 15 0,5 0
monter elektronik 0,5 15 0,5 24
razem: 4 120 4 141
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu Technikum nr 3 technikum technik ekonomista 0,5 15 0,5 24
technik hotelarstwa 1 30 1 28
technik obsługi turystycznej 0 0 0 24
technik organizacji reklamy 0,5 15 0,5 0
technik żywienia i usług gastronomicznych 1 30 1 36
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 zasadnicza szkoła zawodowa kucharz 1 30 1 24
razem: 4 120 4 136
5. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. J. Kochanowskiego w Bolesławcu Technikum nr 5 technikum technik handlowiec 0,5 15 0,5 18
technik logistyk 1 30 1 47
technik weterynarii 0,5 15 0,5 20
fototechnik* 1 30 1 0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 zasadnicza szkoła zawodowa sprzedawca 1 30 1 23
wielozawodowa 1 30 1 23
razem: 5 150 5 131
6. Zespół Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu Technikum nr 1 technikum technik mechatronik 1 30 1 47
technik pojazdów samochodowych 0,5 15 0,5 29
technik mechanik 0,5 15 0,5 15
technik górnictwa podziemnego 1 30 1 32
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 zasadnicza szkoła zawodowa mechanik pojazdów samochodowych 1 30 1 34
razem: 4 120 4 157
7. Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu Technikum nr 2 technikum technik budownictwa 0,5 15 0,5 17
technik architektury krajobrazu 0,5 15 0,5 30
technik leśnik 1 30 1 28
technik geodeta 0,5 15 0,5 14
technik inżynierii środowiska i melioracji 0,5 15 0,5 0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 zasadnicza szkoła zawodowa monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0,5 15 0,5 30
wielozawodowa 0,5 15 0,5 30
razem: 4 120 4 149
ogółem wszystkie szkoły: 31 930 31 1014
                 
  proponowana struktura klas I liceum ogólnokształcące technikum zasadnicza szkoła zawodowa        
  liczba oddziałów 10 14,5 6        
  % ogółu oddziałów 32,26% 46,77% 19,35%        
                 
 * nowe zawody w ofercie na rok szkolny 2013/2014            

Komentarze

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2014/2015 — Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>