Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Nowe oznakowania drogi w Siekierczynie nie w pełni bezpieczne (WIDEO)

IMGP6126We wrześniu br. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wprowadziła nowe oznakowanie poziome na drodze wojewódzkiej Nr 357 w Siekierczynie, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Siekierczyn – Nowa Karczma do Urzędu Gminy Siekierczyn. Zdaniem Wójta Siekierczyna Janusza Niekrasza, oznakowanie to nie w pełni gwarantuje bezpieczeństwo komunikacyjne na tym odcinku dla kierujących pojazdami i dla pieszych.

Na rozjeździe drogi wojewódzkiej z drogą powiatową jadąc od strony Urzędu Gminy w kierunku drogi powiatowej, wydzielono z ruchu na prostym odcinku powierzchnię drogi znacząc ją pasami. Takie oznakowanie powoduje, że wszystkie pojazdy o dużych rozmiarach muszą naruszać wyłączony pas drogi, gdyż nie mieszczą w wyznaczonym pasie ruchu. Natomiast na małych pojazdach wymuszony jest manewr niebezpiecznego skrętu najpierw w lewo i zaraz ostro w prawo. Spowodowało to „sztuczne” zawężenie pasa ruchu i skomplikowało wjazd na drogę powiatową.Natomiast rozwiązaniem jest oznakowany wyjazd z drogi powiatowej na drogę wojewódzką.

W tej sprawie wystąpiłem do Dolnośląskiej Służy Dróg i Kolei we Wrocławiu o zmianę oznakowania poziomego na tym skrzyżowaniu. Zaproponowałam przywrócenie do ruchu prawą wydzielona część jezdni jadąc od strony Lubania, a na środku tego skrzyżowania zwiększenie „wyspy” ograniczającej ruch traktowane, jako „rondo”  – mówi Wójt Niekrasz

Samorządowiec wystąpił również do zarządcy drogi o namalowanie przejść dla pieszych, o co prosili mieszkańcy Siekierczyna w swoim piśmie.

– W tej sprawie rozmawiałem z Dolnośląską Dyrekcją, bo uważam to za zasadne. Wniosek skierowałem na piśmie i oczekuję na zmiany nieskonsultowanego z użytkownikami oznakowania drogowego – zaznacza Janusz Niekrasz

droga1 droga2 droga3