Wybory Parlamentarne 2019

Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Lokalny Samorząd

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Nowa świetlica w Radostowie Średnim i Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim

Samorząd Gminy Wiejskiej Lubań zrealizuje przebudowę świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim oraz przebudowę budynku dawnej szkoły w Henrykowie Lubańskim na Centrum Integracji Społecznej. Na wymienione zadania Gmina pozyskała blisko milion zł dofinansowania.

Projekty pod nazwą: “Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim” oraz “Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim – przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy”, otrzymały dofinansowanie w kwocie blisko 1 miliona złotych.

Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń

Z pozyskanych przez nas środków, zrealizujemy inwestycję w Radostowie Średnim która będzie polegała na kompleksowej przebudowie świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim. Środki finansowe, przyznane nam na realizację tego zadanie to kwota 489 859 tys zł.informuje Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń. – Natomiast drugi projekt dotyczyć będzie przebudowy byłego budynku szkoły w Henrykowie Lubańskim, gzie stworzymy Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Lubań. Na to zadanie otrzymaliśmy maksymalną kwotę dofinansowania w kwocie 500 000 tys zł. dodaje Wójt

W ramach pierwszego projektu, przeprowadzona zostanie kapitalna modernizacja świetlicy, która będzie polegać w szczególności na przebudowie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, kuchni, wymianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem i sufitem podwieszanym, przebudowie kotłowni, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o., klimatyzacji, wykonaniu izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, wykonaniu nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach i docieplenie ścian zewnętrznych.

Natomiast w ramach drugiego zadania, planuje się przebudowę pomieszczeń, sanitariatów i kotłowni oraz ogólny remont pomieszczeń z wymianą okładzin podłogowych. Wykonana zostanie termoizolacja ścian zewnętrznych i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Dobudowany zostanie zewnętrzny dźwig platformowy dla niepełnosprawnych oraz przebudowane będą zewnętrzne schody z podestem i zadaszeniem przed wejściem głównym, zaplanowano wymianę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej. Wewnętrzne instalacje sanitarne i wod-kan oraz elektryczne zostaną wymienione.

-Nowe obiekty są długo oczekiwanymi przez społeczność Gminy i przyczynią się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych naszych mieszkańców mówi Wójt Hercuń.

Po zakończeniu inwestycji, w świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i inicjatywy społeczne. Natomiast GOKiS, bazując na najstarszym i unikatowym Cisie pospolitym o imieniu Henryk, planuje w nowopowstałym Centrum Integracji Społecznej wprowadzić innowacyjne na skalę województwa, zajęcia edukacyjne o Cisie Henrykowskim. Odbiorcy warsztatów m.in. zdobędą widzę dotyczącą gatunków cisa pospolitego, wezmą udział w ścieżce edukacyjnej, będą mieli także okazję wykonać wyroby promujące cisa.

Realizacja obu zadań oraz oddanie inwestycji zakończy się jeszcze w tym roku.

Autor: PS