Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Lubańskim

Na terenie Powiatu Lubańskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Starostwie Powiatowym w Lubaniu  oraz w Urzędzie Miasta Świeradów Zdrój. W starostwie porad udzielają radcowie prawni oraz adwokaci wyznaczeni przez korporacyjne izby zawodowe. W Świeradowie usługi są świadczone przez prawników w ramach zadania publicznego wykonywanego przez organizację pozarządową wybraną w drodze konkursu.

W 2016 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 640 osób, w tym 301 osób przyjęto w starostwie i 339 osób w Świeradowie – Zdroju.

Najliczniejszą grupą uprawnionych do korzystania z pomocy były osoby w wieku powyżej 65 roku życia, w dalszej kolejności w przedziale 25 – 29 lat, 20 – 24 lata, 35 – 39 lat , 40 – 44 lata oraz 30 – 34 lata.

Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego (154), prawa spadkowego (106), prawa administracyjnego (96), prawa karnego (68), alimentów (65), prawa rzeczowego (63), prawa rodzinnego z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów (56), ubezpieczeń społecznych (48), rozwodu, separacji i podziału majątku (42),  prawa pracy (41), inne (43). Niektórym osobom udzielano porad w więcej niż jednej dziedzinie prawnej.

Formą udzielenia porady pozostawało poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach (566), wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego (568), udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism w toczącym się postępowaniu (94), sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu (28).

Beneficjentami pomocy w większości pozostawali mieszkańcy miasta, kobiety, osoby których zarobki kształtują się na poziomie od 800 – 2599 złotych.

Zapraszamy również do korzystania z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017 roku. Od stycznia br. do katalogu osób uprawnionych należą również kobiety w ciąży. Podstawą udzielenia porady jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę. Zakresem porad objęto sprawy związane z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze.

Porady prawne udzielane są w Starostwie Powiatowym w Lubaniu w dniach:  poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach: 9.00 – 13.00, wtorek w godzinach: 13.00 – 17.00 oraz w  Urzędzie Miasta Świeradów – Zdrój: od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 – 12.00,piątek w godzinach: 8.00 – 13.00.

 Autor: powiatluban.pl