Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Manewry strażackie “Pogranicze 2017”

Wodna część manewrów na zbiorniku Niedów koło Zawidowa.

Na terenie Powiatu Zgorzeleckiego odbyły się manewry strażackie pod nazwą “Pogranicze 2017”, w których wzięło udział blisko 300 strażaków oraz m.in zespołu pogotowia ratunkowego, policji i straży granicznej. W ćwiczeniach uczestniczyła również Kompania Logistyczna w Komendy Powiatowej PSP w Lubaniu.

Zgodnie z rozkazem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, głównym celem tego przedsięwzięcia było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego, do działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami powodziowymi, a także zdarzeń wymagających udziału grup specjalistycznych.

W ćwiczeniach uczestniczyło 279 strażaków z województw – dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, w tym Kompania Logistyczna PSP z Lubania, grupa ratowników wysokościowych (HZS) z Republiki Czech i licząca 22 osoby pododdział niemieckiej straży pożarnej, wykonujący zadania poszukiwawczo – ratownicze, a także zespoły policji wodnej,  ratownictwa medycznego OSP Starówka – Wrocław, słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, ratownicy z Kopalni Turów i Elektrowni Turów, ratownictwa medycznego Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ Zgorzelec. Nad bezpieczeństwem przemieszczających się pododdziałów czuwali funkcjonariusze KPP ze Zgorzelca oraz Straży Granicznej .

Ważnym egzaminem, choćby z uwagi na dużą liczbę uczestników, były odbywające się w ramach manewrów ćwiczenia dla Kompanii Logistycznej PSP z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, stanowiącej odwód Komendanta Wojewódzkiego, którą wspierała sekcja obozowiskowa poznańskiej Szkoły Aspirantów PSP. Lubańscy strażacy jak zwykle sprawdzili się doskonale, zabezpieczając pełną logistykę dla ćwiczących pododdziałów.

Równolegle z prowadzonymi krajowymi ćwiczeniami „Pogranicze 2017”, odbył się panel ekspertów w ramach polsko – czeskiego projektu „Bezpieczne Pogranicze”. Celem tego projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania wspólnych działań ratowniczych. W panelu ekspertów wzięło udział 22 osoby. Ćwiczenia prowadzono w systemie ciągłym, w dzień i w nocy, łącznie przez 36 godzin. Należy podkreślić, że organizatorzy postawili  przed ich uczestnikami wysokie wymagania. Ratownicy musieli bowiem wykazać się nie tylko profesjonalizmem, ale też odpornością na stres i zmęczenie.  Wszystko to wymagało ogromnego zaangażowania, kondycji fizycznej i doskonałej koordynacji.

W toku obrad poświęconych współpracy, ze szczególny uwzględnieniem długotrwałych akcji ratowniczych, pokazano poświęcone tym zagadnieniom dwie prezentacje. Jedną z nich przedstawił komendant dolnośląskiej KW PSP st.bryg. Adam Konieczny, a drugą reprezentujący kraj liberecki Jiri Kovalsky. Problematyka długotrwałych akcji została także podjęta w wystąpieniu komendanta zgorzeleckiej KP PSP bryg. Wiesława Wypych, który omówił szczegółowo działania Kompanii Logistycznej z Lubania, zabezpieczającej działania ratownicze.

Autor: Red/źródło: KP PSP w Zgorzelcu