Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Małgorzata Borysiewicz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Leśnej

Na pierwszym posiedzeniu Rady Miejskiej Leśnej zaprzysiężono radnych i Burmistrza Leśnej Szymona Surmacza. Rajcy wybrali również prezydium rady oraz składy osobowe komisji merytorycznych.
Pierwsza sesja Rady Miejskiej Leśnej odbyła się w piątek 23 listopada w Sali Rajców leśniańskiego ratusza. Radni wybrani na kadencję 2018 – 2023, wybrali prezydium rady w skład której jako przewodnicząca weszła Małgorzata Borysiewicz. Jej zastępcą wybrano Waltera Straszak. W skład komisji merytorycznych rady weszli następujący radni:

Komisja Budżetu i Finansów:

Przewodniczący Komisji – Łukasz Kopka

Członek Komisji – Kalińska Wioletta Kalińska

Członek Komisji – Sztuba Wioletta Szuba

Członek Komisji – Czesław Oskierko

Członek Komisji – Walter Straszak

Komisja Infrastruktury Społecznej:

Przewodnicząca Komisji – Wioletta Kalińska

Członek Komisji – Męcina Katarzyna

Członek Komisji – Anna Hałas

Członek Komisji – Czesław Oskierko

Członek Komisji – Robert Czeczot

Członek Komisji – Piotr Suśniak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Przewodnicząca Komisji – Cichocka-Kurdziko Beata – przewodnicząca Komisji

Członek Komisji – Piotr Duś

Członek Komisji – Krzysztof Solski

Członek Komisji – Leszek Borysiewicz

Członek Komisji – Piotr Suśniak

Członek Komisji – Walter Straszak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji – Robert Czeczot

Członek Komisji – Wioletta Szuba 

Członek Komisji – Katarzyna Męcina

Członek Komisji – Solski Krzysztof

Członek Komisji – Leszek Borysiewicz

Członek Komisji – Piotr Dudziński

Członek Komisji – Piotr Duś

Autor: Red.

4 komentarze Małgorzata Borysiewicz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Leśnej

Leave a Reply