Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Lubański akcent podczas obchodów święta SG w Macedonii

17 maja br dowództwo V Zmiana Misji Straży Granicznej RP w Republice Macedonii zorganizowało obchody święta tej formacji. W uroczystości wziął udział m.in dowódca V ZMSG w Macedonii ppłk Paweł Sukacz, oraz dowódca XXXV PKW KFOR w Kosowie ppłk Mariusz Janikowski. Warto podkreślić że obaj oficerowie są mieszkańcami Lubania. 

17 maja br. dowództwo V Zmiana Misji Straży Granicznej RP w Republice Macedonii zorganizowało obchody swojego święta Straży Granicznej.
Na zaproszenie dowódcy V Zmiany Misji Straży Granicznej RP w Macedonii ppłk Pawła Sukacza, w uroczystościach wzięli udział: dowódca XXXV zmiany PKW KFOR w Kosowie ppłk Mariusz Janikowski oraz dowódca nowej XXXVI zmiany PKW KFOR ppłk Robert Kruz, oraz żołnierze WP i funkcjonariusze SG, którzy na co dzień wykonują zadania mandatowe w strefach odpowiedzialności, a także przedstawiciele macedońskiej policji.

Święto Straży Granicznej obchodzone jest 16 maja na mocy ustawy o Straży Granicznej, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, upamiętniające dzień rozpoczęcia służby nowo utworzonej formacji, która powstała na bazie rozformowanych Wojsk Ochrony Pogranicza 16 maja 1991 roku.

Obchody święta SG w Macedonii. Dd lewej stoją: d-ca XXXVI Zmiany PKW KFOR w Kosowie ppłk Robert Kruz, d-ca XXXV Zmiany PKW KFOR w Kosowie ppłk Mariusz Janikowski, oraz d-ca V Zmiany Misji SG w Macedonii ppłk Paweł Sukacz

 

 

Autor: Red.