Lubańska szkoła Straży Granicznej szkoli nowych funkcjonariuszy

DSCF0988 W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, odbyła się inauguracja szkolenia podstawowego dla ponad 130 funkcjonariuszy służby przygotowawczej, którzy z początkiem tego roku rozpoczęli swoją przygodę z zielonym mundurem. W murach lubańskiej szkoły SG, młode pokolenie strażników granicznych przywitał  Komendant Ośrodka – płk SG Artur Wąsowski. 

Podczas inauguracji Komendant życzył by kilkumiesięczny okres szkolenia, był dla słuchaczy czasem spędzonym na zdobywaniu  wiedzy i umiejętności, które zaprocentują w późniejszej służbie na granicy zewnętrznej naszego państwa. Podkreślił, że służba w Straży Granicznej wiąże się z rzetelnym i sumiennym wykonywaniem zadań oraz odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Komendant zaznaczył, że do dyspozycji słuchaczy pozostaje kadra dydaktyczna – dziś wykładowcy, a jeszcze nie tak dawno funkcjonariusze, którzy wykonywali zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwa. Przez cały cykl szkolenia to właśnie oni będą przekazywać swoje cenne doświadczenie, wiedzę i umiejętności nowym funkcjonariuszom SG.

Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych – płk SG Marek Woszczatyński zaakcentował, że służba w macierzystych jednostkach nowo wcielonych funkcjonariuszy SG wiązać się będzie z różnymi zadaniami, które wymagać będą od funkcjonariusza wszechstronnego wyszkolenia. Osiągnięciu tego celu służy nie tylko okres szkolenia podstawowego. W ofercie dydaktycznej Ośrodka zaplanowano cykl szkoleń kwalifikowanych, które będą cennym uzupełnieniem wiadomości zdobytych podczas szkolenia podstawowego.
Pozytywne zaliczenie  egzaminu końcowego ze szkolenia podstawowego, będzie przepustką do kontynuacji nauki na szkoleniu podoficerskim. Po ukończeniu obu poziomów szkoleń strażnicy  opuszczą mury Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG i powrócą do swoich macierzystych jednostek pod koniec października br.

Red.