Wybory Samorządowe 2018

Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Litwini w lubańskim OSS SG

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z wizytą roboczą przebywała delegacja Państwowej Służby Granicznej Republiki Litewskiej z Zarządu Organizacji Kontroli Granicznej i Katedry Kynologicznej w Mickunai.

Podczas wizyty, zaproszeni goście zostali zapoznani z prowadzoną działalnością szkoleniową OSS SG, a w szczególności z realizowanymi szkoleniami kynologicznymi. Tematyka szkolenia przewodników oraz psów służbowych omawiana była w oparciu o realizowane w tym czasie szkolenia psów: wyszukujących substancje narkotyczne, materiały wybuchowe i broń, a w szczególności psów tropiących. Przyjęcie delegacji zagranicznej jest kontynuacją prowadzonej przez Zakład Kynologii międzynarodowej współpracy kynologicznej, umożliwiającej kadrze instruktorskiej zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie szkolenia psów oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku działalności kynologicznej SG na arenie międzynarodowej.

Autor: OSS SG