Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Kancelaria Legal Solution – pomoc prawna przedsiębiorców zatrudniających dla cudzoziemców i dla cudzoziemców

 
Oferta dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców
Wraz z naszymi profesjonalnymi partnerami stworzyliśmy usługę dla biznesu otwartego dla cudzoziemców. O ważkości prawidłowego zatrudnienia i uchybień z tym związanych nie trzeba nikogo przekonywać. Tylko dzięki współpracy z podmiotem zatrudnianym jesteście Państwo w stanie zatrudniać legalnie – Legal Solution to umożliwia. Oferujemy stałą, jak i doraźną pomoc prawną, stały kontakt, merytoryczne wsparcie, możliwość scedowania na nas obowiązków formalnych, w tym reprezentację przed organami administracji publicznej, poprawne ułożenie relacji pracownik – pracodawca. Wszystko po to, aby legalne zatrudnienie cudzoziemca nie stanowiło jakiegokolwiek dylematu. Problematyka legalności zatrudnienia to tylko jeden z filarów kierowanej do Państwa oferty. Naszym Klientom zapewniamy bieżące doradztwo na każdym etapie rozwoju działalności. Oferujemy stałą współpracę, jak również doraźną opiekę prawną. Jest to możliwe dzięki naszym partnerom biznesowym – adwokatom i prawnikom, dającym gwarancje prawnego bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Profesjonalizm podmiotów gospodarczych zobowiązuje bowiem do profesjonalnego podejścia. To nas wyróżnia.
Oferta dla cudzoziemców
Obejmuje on w szczególności prowadzenie kompleksowej obsługi legalizacyjnej pobytu, związanej przede wszystkim z zatrudnieniem. To jednak dopiero początek. Wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom w zakresie prawno-administracyjnego wsparcia w oparciu o bieżące potrzeby obywatela państwa obcego. Nasza rola nie kończy się z momentem uzyskania przez cudzoziemca podstawy pobytowej. Stanowi ona konieczny fundament umożliwiający dalszą jego asymilację. Tak jak obywatel polski na co dzień zmuszony jest do podejmowania szeregu czynności prawno-administracyjnych, tak i cudzoziemiec chcący korzystać z prerogatyw, które mu przysługują, musi podejmować aktywność – znacznie jednak utrudnioną z uwagi na nieznajomość procedur, wymogów formalnych, barierę językową. Mnogość zagadnień tego rodzaju stanowiła wobec tego asumpt do powstania podmiotu – Legal Solution, barierę tę w maksymalnym zakresie niwelującą. Oferujemy zatem wielopłaszczyznową opiekę, tak aby przyjazd nie był tylko zarobkowym epizodem, a dawał możliwość podjęcia świadomej decyzji o pozostaniu w Polsce. To wymaga jednak bezsprzecznie merytorycznej pomocy, którą Państwu oferujemy. Mamy idee, mamy chęci, posiadamy wiedzę, posiadamy
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą. To się po prostu opłaca.
W ramach obsługi oferujemy:
Przedsiębiorcy
– rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom,
– zezwolenia na pracę,
– uzyskanie wiz uprawniających do delegowania pracowników
– doradztwo prawne w zakresie zatrudnienia cudzoziemców,
– obsługa prawna przedsiębiorstw.
Cudzoziemcy
– zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce,
– zezwolenia na pobyt stały,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego na terenie RP.
Nasze kancelarie:

WROCŁAW, adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 49/8

50-369, Wrocław

(Drugie piętro)

tel: +48 576 816 321

Godziny pracy: pon-pt, 9:00 – 16:00

_________________________________________

ZGORZELEC, adres: ul. Emilii Plater 5

59-900, Zgorzelec

tel: + 48 576-405-321

Godziny pracy: pon-pt, 9:00 – 16:00

www.legalsolution.pl

www.cudzoziemiecportal.pl

Autor: PL (artykuł zlecony)

 

Leave a Reply