Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Idzie zima. Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych!

Logo policja noweLubańscy policjanci prowadzą od listopada tego roku, do marca roku 2019 wzmożone działania prewencyjne pod kryptonimem “Zima”, których celem nadrzędnym jest przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia szczególnie osób bezdomnych, bezradnych, ale również pod wpływem alkoholu, przebywających na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Jesienne chłody i zbliżającą się pora zimowa to okres, w którym policja zwraca szczególna uwagę na problem osób bezdomnych, samotnych i bezradnych. Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu prowadzi w tym okresie wzmożone działania prewencyjne i pomocowe na rzecz tych ludzi, jak również osób znajdujących pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków, przebywających na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach nieogrzewanych. Działania policjantów skoncentrowane są przede wszystkim na ochronę życia, zdrowia i mają na celu zapobieżenie zgonom z powodu wychłodzenia organizmu. Policjanci w Powiecie Lubańskim obejmują szczególnym nadzorem miejsca gromadzenia się bezdomnych, głównie w porze wieczorowo-nocnej. Sprawdzają rejony dworców, przystanków komunikacyjnych, pustostanów, klatek schodowych, ogródków działkowych i innych miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni. W przypadku napotkania osoby bezdomnej informują ją o noclegowniach, środkach higieny oraz posiłkach, które mogą otrzymać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby nietrzeźwe, które nie są w stanie o własnych siłach wrócić do miejsca zamieszkania, a przebywanie na mroźnym powietrzu zagraża ich zdrowiu i życiu.

BezdomniW przypadku ujawnienia osób bezdomnych w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu funkcjonariusze będą ułatwiali im dotarcie do noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub do miejsc gdzie otrzymają niezbędną pomoc.

Nie tylko policjanci reagują, gdy potrzebna jest pomoc. Apelujemy, aby każdy, kto zauważy osobę potrzebującą pomocy poinformował odpowiednie służby.

Nie bądźmy obojętni, wystarczy czasami jeden telefon, aby uratować komuś życie!

Na terenie Lubania oprócz komendy policji (tel. Oficera Dyżurnego 75 722 90 00 przez całą dobę) można informację o osobie bezdomnej przekazać do:

– Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pl. Lompy 1,
od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30, tel. 75 64 60 411,

– Urzędu Miasta Lubań, Biuro Obsługi Interesanta, ul. 7.Dywizji 14,
od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00, tel. 75 64 64 499

– Straży Miejskiej w Lubaniu, ul. Mickiewicza 6,
od poniedziałku do piątku, w godz. 07:00 – 15:00, tel. 75 64 64 442, w godz. 14:00 – 22:00, tel. 604 75 8333

Ponadto przypominamy, że na terenie Powiatu Lubańskiego funkcjonują ośrodki udzielające w okresie zimowym także doraźnej pomocy:

– Schronisko im. Brata Alberta w Leśnej, Baworowo 18f, tel. 75 721 15 30 oraz
– Dom Samotnej Matki w Pobiednej, ul. Hetmańska 61, tel. 75 784 56 88.

Autor: SP