Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Gmina Lubań. Są pieniądze na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gotowa biologiczna oczyszczalnia ścieków

Mieszkańcy Gminy Lubań mogą już składać wnioski na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy mogą dostać nawet 10 tys zł wsparcia inwestycji.

Program już ruszył, a jego celem jest utrzymanie czystości i porządku na terenie poszczególnych miejscowości Gminy, w tym troska o stan środowiska naturalnego oraz czystości wód gruntowych z terenu gminy. Wnioski na dofinansowanie do budowy obejmują tylko biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wójt Gminy Wiejskiej Lubań Zbigniew Hercuń

Skanalizowanie terenu Gminy Lubań jest inwestycją bardzo kosztowną w budowie i eksploatacji, dlatego budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest doskonałą alternatywą dla naszych mieszkańców. Mając na uwadze powyższe, Gmina Lubań zaplanowała dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni w roku 2018 dla chętnych mieszkańców informuje Zbigniew Hercuń Wójt Gminy Lubań. 

Na początku 2018 roku ruszyła procedura związana z realizacją przydomowych oczyszczalni. Rada Gminy Lubań podjęła uchwałę, w której określono zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubań.

W uchwale ustalono szczegółowo jakie koszty podlegają dotacji, oraz jakie dokumenty potrzebne będą do jej uzyskania. Termin składania wniosków upływa wraz z końcem maja br. Komisja powołana moim zarządzeniem, zweryfikuje złożone wnioski pod względem formalnym, którym przyzna dofinansowanie – dodaje Wójt Hercuń. 

Wnioskodawca na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni może uzyskać dotację do wartości brutto kosztu całkowitego oczyszczalni (zakup wraz z montażem oczyszczalni), udokumentowanego na podstawie faktur, rachunków, lecz nie więcej niż:
1) 5.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
2) 10.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie dwa lub więcej budynków mieszkalnych, a w każdym z nich znajdować się będzie co najmniej 3 samodzielne lokale mieszkalne.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Lubań do dnia 31 maja 2018 roku.

Autor: Red.