Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Lokalny Samorząd

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Dwie inwestycje drogowe zakończone w Gminie Wiejskiej Lubań

Gmina Lubań sukcesywnie realizuje zadania związane z poprawą jakości dróg gminnych. Dostępność komunikacyjna to ważny element jakości życia mieszkańców, dlatego pod koniec października oddane zostały do użytku dwie drogi w miejscowości Uniegoszcz.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi ul. Za Torem w Uniegoszczy” i „Przebudowa drogi ul. Żwirowa Uniegoszcz”, dotyczyła poprawy stanu technicznego dróg gminnych.

Prace remontowe wykonane przy ul. Za Torem w Uniegoszczy, obejmowały wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 222,70 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej do istniejącej sieci drogowej.

Na całym odcinku drogi wykonano obustronne pobocza oraz przebudowano istniejące zjazdy. Co więcej, na początku trasy wymieniono dwa istniejące wpusty uliczne oraz ułożono odcinek ścieku kostki kamiennej mający za zadanie odebrać wody opadowe z nawierzchni. Wartość wykonanych robót wynosi 237 956,42 zł informuje Wójt Gminy Lubań Zbigniew Hercuń.

W tym samym czasie dobiegła końca również inwestycja drogowa przy ul. Żwirowej w Uniegoszczy.

W tym zadaniu zakres rzeczowy robót obejmował przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 163,54 m. Wykonana została droga z jednią o nawierzchni mineralno-asfaltowej oraz z odwodnieniem w postaci ścieków z kostki kamiennej.Ponadto, wymieniono wpusty uliczne odprowadzające wody opadowe do dwóch studni chłonnych. Na całym odcinku drogi wykonane zostały też  pobocza. Koszt realizacji zadania wyniósł 240 783,27 zł – mówi Wójt Hercuń. Obie zakończone inwestycje, były bardzo potrzebne dla lokalnej społeczności o które mieszkańcy zabiegali od kilku lat. Wykonanie tych inwestycji poprawi możliwości komunikacyjne gminy, jak również polepszy komfort życia mieszkańców – dodaje Wójt.

Przebudowa i poprawa infrastruktury dróg w Gminie Lubań z całą pewnością usprawni płynność ruchu oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla ludzi i pojazdów korzystających z tych dróg.

Autor: UGL

 

Leave a Reply