Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Lokalny Samorząd

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Drożej za wodę i ścieki w Gminie Siekierczyn

29 października Rada Gminy Siekierczyn na wniosek Wójta Dariusza Furdykonia, podjęła uchwałę dotyczącą wzrostu stawek za wodę i ścieki. Zdaniem radnych opozycyjnych, podwyżka nie jest uzasadniona, bowiem jak pokazują wskaźniki za rok 2018 i pierwsze półrocze 2019 r., dochód dotychczasowych opłat znacznie przewyższa koszty związane z utrzymaniem funkcjonowania wodociągu i gospodarki ściekowej na terenie Gminy.

Jak piszą opozycyjni radni z klubu Nowa Perspektywa Gminy Siekierczyn:

Opłaty za wodę i ścieki w Gminie Siekierczyn są bardzo wysokie. Mimo to Pan Wójt zaproponował znowu wzrost opłat. Opłata wzrośnie o 66 gr od 1 kubika. Po podwyżce Gmina Siekierczyn będzie liderem, nie tylko w naszym regionie, w wysokości opłat. Opłata którą proponuje Pan Wójt to 3,24 za wodę i 9, 34 za ścieki. Proponowana podwyżka jest nieuzasadniona.
Ze sprawozdań z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2018 i pierwsze półrocze 2019 wynika, że dochody osiągnięte z opłat za wodę i ścieki znacznie przewyższają koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowania wodociągu oraz gospodarki ściekowej. Za pierwsze półrocze 2019 w gospodarce wodnej między dochodem a wydatkami była różnica na plus w wysokości 15 021 zł, natomiast w gospodarcze ściekowej to różnica na plus w wysokości 10 611 zł.

Dalej czytamy:

W dniu 29.10. 2019 r. na posiedzeniu Rady Gminy Siekierczyn, została podjęta uchwała w sprawie dopłaty do ustalonej ceny odprowadzanych ścieków w kwocie 2,00 zł. Dopłata ta w takiej samej kwocie obowiązywała w poprzednim okresie rozliczeniowym. Nowa cena za jeden metr sześcienny ścieków to 9,18 zł. Natomiast w poprzednim okresie rozliczeniowym była stosowana również dopłata do jednego metra sześciennego wody w kwocie 50 gr.

Podczas debaty nad projektem wyżej wymienionej uchwały radny Stanisław Matyjaszkiewicz Stanisław i radny Przemysław Lichodziejewski, wprowadzili poprawkę która umożliwiłaby zastosowanie w nowym okresie rozliczeniowym dopłaty z poprzedniego okresu rozliczeniowego w kwocie 50 gr do jednego metra sześciennego wody.

Jednak radni z komitetu wyborczego Wójta Dariusza Furdykonia odrzucili tę poprawkę, co spowodowało że w nowym okresie rozliczeniowym w porównaniu z poprzednim zapłacimy o 50 gr więcej od jednego metra sześciennego wody. Wyższa kwota którą zapłacimy jest nieuzasadniona ponieważ przez ostatnie lata w gospodarce wodnej i ściekowej dochód był znacznie wyższy od wydatków.

Nowa stawka, którą decyzją Rady Gminy Siekierczyn mieszkańcy zapłacą za wodę i ścieki to kwota wyższa o 50 gr, w stosunku do kwoty dotąd obowiązującej. 

Autor: AM

Cała XII sesja Rady Gminy Siekierczyn VIII kadencji (zapis wideo):

https://siekierczyn.tv-polska.eu/film/476686-xii-sesja-rady-gminy-siekierczyn-viii-kadencji

3 komentarze Drożej za wodę i ścieki w Gminie Siekierczyn

 • Anonim

  Dziękuję bardzo radnym za tak “miły gest”. Podejrzewam że mają za dużo pieniędzy…a oplacą to z pieniędzy które wezmą za sesję.Ciule malinowe niech gąbką 2 tyś wójtowi, ciut zastępcy i trochę tym “urzędniką.Po 8 biurek w pokoju no niżej sami wiecie czego

  • Aldona

   Nie wiem czy jest potrzebny jaki kolwiek komentarz….pod artykułem jest link i mozna sobie obejrzec cała sesję. Od 2 godziny 48 minuty jest omawiany sczzegołowo temat zawarty w powyższym artykule. Jest tam podana kwota 50 groszy a z watem chyba 54 ( słabo słychać) , nie wiem skąd kwota 66 groszy. Dyskusja długa i burzliwa. I teraz sama już nie wiem co sądzić o radnych tak zwanych “opozycyjnych”….zgłaszają poprawkę…a po jej odrzyceniu prze radnych jakby nic głosują za projektem wójta…chyba jednak dali się przekonać , że zmiana stawki za wodę ( bo stawka za ścieki pozostaje bez zmian) jest jednak uzasadniona.

 • bezstronny

  Czy publikując ten artykuł tak trudno było zwrócić sie do Wójta o komentarz? Pisząc zdanie i opinię jednej strony jest mało profesjonalne….

Leave a Reply