Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Do kiedy należy rozliczyć PIT?

Od roku 2019 zostały wprowadzone zmiany odnośnie sposobu przesyłania informacji dotyczących dochodów, jakie zostały uzyskane w roku poprzednim. Rozliczenie PIT -8C, PIT-AA, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R należało przesyłać do urzędu skarbowego tylko elektronicznie do 31 stycznia 2019 roku.

Również do 31 stycznia 2019 roku powinien zostać rozliczony PIT-16A, PIT-28, PIT19A jednak w formie papierowej. Druk PIT powinien być dostarczone do urzędu skarbowego, ponieważ tych rozliczeń PIT nie można przesyłać pocztą.

Do kiedy należy rozliczyć PIT – 36 i PIT – 37, PIT-38, PIT-39?

Ostateczny termin rozliczenia PIT – 36 i PIT – 37, PIT-38, PIT-39, mija 30 kwietnia 2019 roku o godzinie 23.59. W przypadku, gdy ten dzień jest wolny od pracy (ustawowo) lub wypada w sobotę, ostatecznym terminem złożenia jest następny dzień roboczy.

Rozliczenie PIT – 36

Deklaracja PIT – 36 dotyczy podatników, którzy w roku 2018 prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, która została opodatkowana na zasadach ogólnych i obowiązujących progach podatkowych. Dotyczy to także specjalnych działów produkcji, przychodów uzyskanych z najmu, dzierżawy, ze źródeł krajowych, gdy wystąpiło zobowiązanie do indywidualnego opłacania zaliczki na podatek. Również rozliczenie PIT 36 muszą złożyć podatnicy, którzy pracowali u płatnika poza granicami kraju a także osiągnęli dochód z innych źródeł, ale nie został on opodatkowane na ogólnych zasadach, ale zaliczki na podatek nie były odprowadzanie. Podstawa opodatkowania według progów podatkowych 18% i 32%. Pit-36 można złożyć do urzędu skarbowego w formie papierowej lub online.

Rozliczenie PIT – 37

Tak jak już wskazano rozliczenie PIT – 37 musi zostać dokonane do 30 kwietnia 2019 roku. Deklaracja podatkowa obejmuje pracowników pobierających wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy, zleceniobiorców, rencistów i emerytów. PIT – 37 dotyczy przychodów opodatkowanych według progów podatkowych 18% i 32%.

Od 15 lutego 2019 roku podatnicy dokonujący rozliczenia PIT-37 mogą skorzystać z elektronicznej formy złożenia deklaracji i przesłania jej do urzędu skarbowego. Aplikacja Twój e-PIT rozliczana jest przez urząd skarbowy i dostępna tylko elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych danych przedstawia podatnikowi roczne rozliczenie PIT, które można zatwierdzić lub samodzielnie dokonać rozliczenia w wybranej przez siebie formie.

Pit – 37 można jak dotychczas rozliczyć w formie papierowej i osobiście dostarczyć do urzędu skarbowego, można wysłać listem poleconym lub poprzez podatkowy portal internetowy. W każdym przypadku ostateczny termin rozliczenia jest ten sam.

Rozliczenie PIT-38

Rozliczenie PIT – 38 składają podatnicy, którzy w roku poprzednim uzyskali dochody kapitałowe to znaczy:

  • Dokonali odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną
  • Sprzedali papiery wartościowe
  • Uzyskali odsetki od depozytów bankowych, lokat albo innych form oszczędzania
  • Uzyskali dochody poza granicami kraju i nie zostały one zwolnione od podatku.

PIT-38 jest również składany do 30 kwietnia 2019 roku, jeżeli będzie to sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, rozliczenie trzeba będzie złożyć w następny dzień roboczy.  Podobnie jak PIT – 37 można dokonać rozliczenia PIT – 38 za pomocą aplikacji Twój e-pit, sprawdzić poprawność danych, uzupełnić. Podatnik ma możliwość skorzystania z tej usługi, ale nie ma takiego obowiązku, może dokonać rozliczenia samodzielnie. Podstawowa stawka opodatkowania dla PIT – 38 to 19%.

Rozliczenie PIT – 39

Deklaracja PIT – 39 dotyczy zbycia nieruchomości w roku poprzednim, czyli w tym przypadku w roku 2018. Osoby osiągające przychód ze sprzedaży nieruchomości, praw majątkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Wypełniając deklarację PIT – 39 trzeba pamiętać, że należy wskazać dochód ze sprzedaży nieruchomości, który jest różnicą między podstawą opodatkowania a kosztami jego uzyskania. Podatnik sam decyduje, w jakiej formie złoży deklarację, może być to forma papierowa lub online, zawsze jednak obowiązuje ten sam termin do 30 kwietnia 2019 roku.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

Tekst partnerski

Leave a Reply