Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Lokalny Samorząd

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Celnicy udaremnili przemyt odpadów do Polski

Funkcjonariusze Służby Celno – Skarbowej ze Zgorzelca, podczas dokonywania kontroli drogowych na autostradzie A4 w rejonie Jędrzychowic, zatrzymali do tira w którym odkryto 24 tony pochodzących z Niemiec, a kilka dni później zatrzymali kolejny transport 8 ton odpadów, tym razem z Czech.

Odpady trafić miały do firmy z województwa śląskiego w celu ich utylizacji. Po dokonaniu rewizji towaru funkcjonariusze nabrali wątpliwości co do rodzaju przewożonych odpadów oraz przedłożonych przez kierowcę dokumentów. Na naczepie znajdowały się bowiem rozdrobnione i nieposortowane, wymieszane tekstylia, tworzywa sztuczne, papier, tworzywa gumowe.

Ładunek miał intensywny, nieprzyjemny zapach. Sporządzono dokumentację fotograficzną „towaru” oraz zwrócono się z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – delegatura w Jeleniej Górze – o wydanie opinii w sprawie.  WIOŚ wydał decyzję uznającą przedmiotowy przewóz za nielegalne przemieszczanie odpadów na podstawie rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Kierowca został ukarany mandatem karnym a towar wraz z środkiem transportu zabezpieczono na parkingu. Sprawę prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu.

Kilka dni później funkcjonariusze celni, w rejonie byłego przejścia granicznego Jakuszyce zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą, w której także ujawniono odpady. 8 ton śmieci pochodzących z Czech miało trafić do firmy z województwa mazowieckiego. Do dokonaniu rewizji towaru funkcjonariusze stwierdzili odpady w postaci plastikowych butelek typu PET.

Ponieważ kierowca nie okazał stosownych dokumentów i pozwoleń na transport, funkcjonariusze KAS zwrócili się z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – delegatura w Jeleniej Górze o wydanie opinii. Sprawa jest w toku.

Źródło: Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu