Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Absolutorium dla Zarządu Związku Gmin “Kwisa” jednogłośnie! (WIDEO TV Lubań)

W Urzędzie Gminy Siekierczyn, odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin “Kwisa”. Najważniejszym punktem spotkania było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Związku.

Absolutorium Zarządowi zostało udzielone jednogłośnie.

Uczestnicy spotkania przedyskutowali też sytuację finansową Związku, a także wysłuchali sprawozdania przewodniczącego zarządu Związku Leszka Leśko, z działalności Schroniska dla Małych Zwierząt w Przylasku w Gminie Platerówka. Omówili również palny kolejnego ważnego zadania jakie stoi przed tym gminnym sojuszem, dotyczącego budowy szlaku kajakowego który ma prowadzić rzeką Kwisą. Niewykluczone również, że wraz ze szlakiem wodnym, powstanie także szlak rowerowy. Teraz wszystko zależy od środków jakie uda się zabezpieczyć w budżetach poszczególnych gmin oraz od tego ile pieniędzy uda się pozyskać z zewnątrz.

O postępach w realizacji tego zadania, będziemy na bieżąco informować w naszych programach.

Relację z walnego zgromadzenia ZGK przygotowała TV Lubań: